اخبار برگزیده

ترکیه ، کشوری که قربانی اروپا میشود

قصه ی انفجار منطقه ، قصه نیست ولی اگر جدی هم باشه ترسناک نیست. دنیا تقریبا در همه ادوار در خون و آتش بوده و اگر بر کشتارهای افراطی نژاد پرست ها هم باشد کشتار نازی های آلمانی، کشتار عثمانی های ترک و... و امروز نوبت افراطی گری های داعشی هاست با حمایت مستقیم آمریکا .  البته این دفعه یه کم قصه فرق دارد ... 


ادامه مطلب

ترکیه ، کشوری که قربانی اروپا میشود

ترکیه ، کشوری که قربانی اروپا میشود

ترکیه ، کشوری که قربانی اروپا میشود

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها